Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hanna làm việc tại một cơ quan du lịch và phải phục vụ khách hàng để tìm thấy chúng kỳ nghỉ lý tưởng của họ. Lưu ý đến, số lượng hành khách, các ngôi sao khách sạn và nhiều hơn nữa.