Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi trực tuyến với những người dùng khác và đấu tranh để tồn tại bằng cách sử dụng vũ khí, bạn có thể mua.