Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phía Tây là rất nguy hiểm và cao bồi này để thoát khỏi sự tấn công của Ấn Độ và chàng cao bồi khác, những người muốn thưởng của họ.