Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mua chuộc sự tấn công của zombies để tất cả mọi người bạn, có thể đưa họ nơi các vùng đất máy bay trực thăng di tản thành phố càng sớm càng tốt.