Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mất rất nhiều bắn kẻ thù để tiêu diệt chúng trước khi chúng làm cho các ngươi. Thắng trận để có được tiền để mua vũ khí tốt hơn để đối mặt với kẻ thù mạnh hơn.