Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc con chó con của bạn tiêu diệt bọ chét có, rửa mái tóc đẹp của mình và sau đó khô và chải. Và cuối cùng bạn có thể chọn quần áo và phụ kiện vui vẻ.