Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Mục đích là để mang lại bóng để thoát khỏi bằng cách vẽ với những con số chuột mà di chuyển. Nếu bạn muốn xóa một nhấp chuột vẽ hai lần trên một trong những bạn muốn và biến mất.