Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhận robot để đạt được dịch chuyển tương ứng cắt dây thừng hoặc hoạt động cho họ những cơ chế cần thiết.