Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

chiều thứ bảy và những người bạn đi mua sắm cho các địa điểm lý tưởng để tiệc tùng tối nay nhìn. Mỗi người có quần áo khác nhau và các phụ kiện để thử trên.