Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thoát khỏi ngày tận thế trong một chiếc SUV và nhận được đến thời gian để máy bay trực thăng cứu hộ bạn.