Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thu thập tất cả các khoáng chất từ ​​các mỏ thông qua tất cả các loại đá và nổ những phiền bạn.