Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp các bà già để cướp một ngân hàng, việc đào thoát khỏi nhà tù đầu tiên bằng cách bắn các vệ sĩ cố gắng để ngăn chặn nó.