Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn những kẻ cướp để ngăn cản họ ăn cắp chiến lợi phẩm, với các quả bóng bạn cháy phải làm cho mùa thu từ nền tảng này.