Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ thành phố của bạn khỏi bị tấn công bởi các băng nhóm phiến quân bắn vào họ trước khi họ phá bỏ bức tường bảo vệ nó.