Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các bộ xương đang tấn công vương quốc của bạn và bạn phải hoàn thành chúng sử dụng thanh kiếm và phép thuật mà bạn tìm thấy bạn.