Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

trò chơi rất tốt của bóng đá trong đó người chơi xử lý tất cả các lĩnh vực để bảo vệ, tấn công, ghi bàn hoặc ngừng đối thủ của bạn.