Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ngăn chặn zombie cắn bạn mở tất cả các hộp cho đến khi cầu vồng và do đó bạn có thể ăn chúng cho họ.