Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp get xa lạ với bạn gái của mình thay đổi cảm giác thế giới nếu cần thiết. Bạn nhận được tất cả các bánh kẹo bạn có thể để có được điểm số cao nhất.