Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sống sót qua cuộc tấn công của quân đội bắn vào họ với các loại vũ khí bạn đi mua sắm. Bạn cũng có thể đặt mìn và tháp phòng thủ để bảo vệ bạn.