Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đường trò chơi chiến đấu, trong đó bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều của ngày càng nhiều và nguy hiểm kẻ thù.