Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp người nghiện thời trang này thông qua các đường phố của Manhattan trong tìm kiếm của các đối tượng mà sau đó sẽ sử dụng trang điểm, chải chuốt và mặc quần áo.