Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp người nghiện thời trang này thông qua các đường phố của Manhattan trong tìm kiếm của các đối tượng mà sau đó sẽ sử dụng trang điểm, chải chuốt và mặc quần áo.