Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tạo thiết kế thời trang mà bạn thích đưa ra các mô hình, bạn có thể chọn từng chi tiết của quần áo, phụ kiện và kiểu tóc mô hình.