Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nếu bạn yêu thích thời trang, bạn sẽ yêu thích trò chơi này, trong đó bạn có thể tạo ra trang phục của bạn như là một nhà thiết kế, chọn từng phần và thiết kế chi tiết.