Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phá hủy các zombies mà xuất hiện bằng cách sử dụng vũ khí mà bạn nhận được sẽ ngày càng được nhiều hơn và mạnh mẽ hơn.