Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý một đội quân của những người lính đã đi tạo ra với số tiền bạn nhận được, bạn cũng có thể bảo vệ các căn cứ quân sự bằng cách đặt tháp phòng thủ, nơi mà bạn nghĩ là thích hợp hơn.