Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, uỷ thác bạn trong các phần khác nhau của thế giới để làm cho quân đội của bạn giành chiến thắng cuộc chiến.