Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều khiển một robot thân thiện đang phải đối mặt với chỉ một đội quân của binh lính, xe tăng và máy bay các loại.