7.7
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Xe của bạn chạy trên tất cả các zombies mà bạn tìm thấy trên đường đi, với số tiền bạn nhận được trong mỗi cấp độ mua vũ khí mới và nâng cấp cho chiếc xe.