Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Ăn mặc em bé của bạn một cách thích hợp cho mỗi mùa, nhất quán hơn là hạnh phúc hơn sẽ được thiết lập. Bấm vào mũi tên để xem tất cả những bộ quần áo, khi bạn muốn loại bỏ một kéo may nó vào giỏ và khi đã sẵn sàng bấm 'D