Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phong cách chiến đấu trò chơi Street Fighter nhưng với học sinh trong manga. Sử dụng các phím WASD để di chuyển cô gái của bạn, với das J đấm, đá với K và L với đòn đặc biệt của bạn. Đối với thủ đoạn kết hợp các phím khác nhau.