Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

trò chơi chiến đấu rất tốt trong đó bạn có thể chọn bậc thầy võ thuật mà bạn thích. Trong chế độ đào tạo mà bạn có thể thực hành mỗi đột quỵ.