Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chi tiêu một thời gian vui vẻ ném quả bóng với các khẩu pháo để ngăn chặn binh sĩ hoàn thành việc đào tạo.