Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tổ chức một ngủ cùng qua đêm với nàng công chúa Elsa, Rapunzel và Ariel. Bạn phải chọn đồ ngủ, thú nhồi bông yêu thích, làm cho một loại cocktail cho mỗi và cắt sửa móng tay mà bạn thích.