Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Rapunzel đã ngủ cùng qua đêm với bạn bè của cô Ariel và Elsa, phải giúp đỡ để làm sạch và dọn dẹp phòng mình trước khi cha mẹ của họ đến xem.