Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Công chúa Elsa đã mở một tiệm kem và bạn bè của cô Ariel, Bạch Tuyết, Rapunzel và Cinderella là khách hàng của mình mà bạn chuẩn bị các cupcakes với các thành phần mà bạn yêu cầu hoặc được tức giận.