Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn sự xuất hiện của nhân vật của bạn và bắn tất cả kẻ thù mà đi ra. Avanza nhanh như bạn theo đuổi một con rồng khổng lồ.