Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý một vị tướng quân đội với vũ khí thử nghiệm, theo lời khuyên của các nhà khoa học để học cách sử dụng nó và giết tất cả các kẻ thù mà bạn tìm thấy.