Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Duyệt qua các con hẻm để những con khủng long ẩn và bắn chúng trước khi chúng tấn công bạn.