Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đi trên robot và quỷ mà bạn sẽ gặp trong các phòng trưng bày. Shoot hộp cho các loại hạt sẽ được vũ khí mới và đạn dược.