Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều khiển một con quỷ nhỏ những người phải làm theo hướng dẫn của cha ông để học cách sử dụng các kỹ năng của họ.