Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều khiển nhảy và trường lực khủng long để tiêu diệt tất cả mọi thứ mà đi tìm cách của mình để có được nhiều điểm hơn.