Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tàu của bạn đã gặp tai nạn và đã rơi vào một hành tinh lạ, nơi bạn phải tồn tại chụp người ngoài hành tinh xuất hiện.