Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cuộc xâm lược zombie đã đến và bạn phải thoát khỏi thành phố để tồn tại. Nhận vũ khí và đạn dược để bảo vệ chính mình.