Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chứng minh bạn là tay súng nhanh nhất Tây kết thúc quần jean mà đi ra trước khi họ giết bạn. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể mua súng tốt hơn hoặc đạn dược.