Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trang bị người lính quân đội của bạn với vũ khí khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ mà có trên toàn thế giới.