Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một tay bắn tỉa và bạn phải bắn các mục tiêu của bạn mà không có họ xác định vị trí bạn. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà họ gửi cho bạn các bề trên của bạn.