Quảng cáo
9.6
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sống sót 40 ngày bảo vệ nông trại của bạn từ zombies, bắn từ cửa sổ để ngăn chặn chúng. Giải cứu nhiều người sống sót để giúp bạn giết chúng.