Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đi qua những con dơi cống thành phố chụp và chuột mà bạn tìm thấy trên đường đi. Mua vũ khí tốt hơn khi bạn hoàn thành các cấp.