Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ruồi trên cảnh quan khác nhau như một con chim với một 'wingsuit'. Thực hiện thủ thuật trong không khí với việc chăm sóc không để đạt bất cứ điều gì.