Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

chùm tạo mẫu tóc tóc đẹp màu hồng nhuộm Rapunzel. Trộn thuốc nhuộm, áp dụng nó vào những lời khuyên và rửa nó để xem kết quả cuối cùng xinh đẹp.